Czy mamy do czynienia z przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze?